Member
M/s. Frame House Footwear Ltd.
Office Address Thana Bus Stand, Dakshin Para, Dhamrai, Dhaka-1350
Telephone 01713302889
Email shabbirraza@framehousebd.com, monirulislam@framehousebd.com
Factory Location Thana Bus Stand, Dakshin Para, Dhamrai, Dhaka-1350
Name of M.D. Mr. Syed Shabbir Raza